Bratislava Panorama 01

Върви, народе възродени, към светли бъднини върви!

Да посрещнем празника на духа с поезия!

 

Е Д И Н С Т В О

В най-светлия празник,
в най-светлия ден,
що нас ни сплотява –
езикът наш свещен,
да не забравим, братя,
законите на нашите деди:
с единство само,
можем да победим!

С Л О В О Т О  Е  О Г Ъ Н

Не търся лесен път
нагоре щом съм тръгнал,
то билото е кръстопът
между материя
и дух безплътен.
Материята е земя,
духът – свещено слово,
във прах ще се превърне
тялото ми тленно,
а словото във огън.

Емил Виктор Албин

bulgarite.sk © 2015-2018 Всички права запазени.