Bratislava Panorama 01

Тук ще намерите много полезна информация, свързана с пребиваването ви в Словакия. Част от нея е извлечена от официални източници, а друга - от личният опит на различни хора. Моля приемете тази информация, като насочваща и винаги се консултирайте с компетентни органи. Ако забележите нередности или промени – моля пишете ни.

Порталът bulgarite.sk и всички лица, действащи от името на Порталa, не носят отговорност за ползването на тази информацията.

Какво представлява здравната система в Словакия?

Здравните грижи включват всички обезщетения в натура, осигурявани в рамките на системата за задължително социално осигуряване, които не попадат в сферата на частните здравни услуги, т.е. услуги, за които пациентът заплаща директно на лекаря.

Кои услуги обхваща здравното осигуряване?

Системата за обществено здравно осигуряване обхваща единствено услуги, предоставени в здравни служби или от лекари в здравна служба.

Задължително ли е здравното осигуряване?
Здравното осигуряване е задължително за всички лица, с изключение на тези „обхванати“ от държавата.

Кой плаща здравната осигуровка?

Здравна осигуровка се плаща от:

  • служители;
  • работодатели;
  • самостоятелно заети лица;
  • държавата (от името на деца, пенсионери, безработни и т.н.).

Вноските на служителите се приспадат от техните заплати и се плащат от техния работодател от тяхно име.

Кой има право на здравни грижи?

Всяко лице с местожителство в Словакия има право на здравни грижи. Здравни обезщетения се предоставят от доставчиците на медицински услуги, свързани със здравно-осигурителните фондове.

Как се осъществява достъпът до здравни грижи?

Можете да се консултирате с всеки лекар, който е член на здравно-осигурителната система. Вашето първо посещение съставлява мълчаливо съгласие да бъдете включени в неговия или нейния списък за най-малко шест месеца. Пациентите посещават специалисти директно или на базата на препоръка от своя лекар и имат право на свободен избор на болница.

А до зъболекарски услуги?

По отношение на зъболекарските услуги съществува свободен избор между зъболекари, с които има сключен договор. Зъболекарските услуги се възстановяват съгласно цени, договорени между здравноосигурителните агенции и доставчици. Прегледът при зъболекар не се заплаща от пациента. Използваните материали над предвидения стандарт обаче се заплащат изцяло от пациента.

 

bulgarite.sk © 2015-2018 Всички права запазени.