Bratislava Panorama 01

8 декември е датата, на която от 1916 година се чества празникът на българските студенти.

Според Григорианския календар това е Денят на Свети Климент Охридски. Името на този „учител на благочестие и православна вяра“ приема и първият български университет - Софийският в годината на неговото основаване – 1888 год.

Климент Охридски, ученик на светите братя Кирил и Методий, е един от светите Седмочисленици, канонизирани и чествани като светци не само от Православната, но и от Католическата църква. „Богомъдър“ и „равноапостолен“ отец наричат Свети Климент Охридски и двете големи европейски църкви, заради неговата мащабна духовна и просветителска дейност сред славяните.

Свети Климент Охридски е и първият български средновековен учен-лингвист, създател на кирилицата, дидактик на кодифицирания старославянски език, преводач и писател-богослов. Към неговата личност ни връща историята на българското университетско дело. В създадената от него Охридска книжовна школа, която се смята за първия славянски университет, Климент Охридски обучава на глаголица, както пише Теофилакт „на българско наречие“, близо 3 500 ученици. И то само за седем години от 886 до 893.

bulgarite.sk © 2015-2018 Всички права запазени.