Bratislava Panorama 01

Тук ще намерите много полезна информация, свързана с пребиваването ви в Словакия. Част от нея е извлечена от официални източници, а друга - от личният опит на различни хора. Моля приемете тази информация, като насочваща и винаги се консултирайте с компетентни органи. Ако забележите нередности или промени – моля пишете ни.

Порталът bulgarite.sk и всички лица, действащи от името на Порталa, не носят отговорност за ползването на тази информацията.


Системата за социална сигурност в Словакия включва здравно (медицинско) осигуряване, социално осигуряване и система за пенсионно спестяване, плюс държавна социална помощ за семейства и социални помощи.

Социалното осигуряване обхваща всички служители и самостоятелно заети лица, с изключение на тези „обхванати“ от държавата (полиция, военни и други).

Осигуряването за болест и старост е задължително за:

 • служители, които работят срещу заплащане в или извън Словакия за период от време, определен от техния работодател;
 • самостоятелно заети лица, чийто пряк и непряк доход от даден бизнес или независимо възмездно занимание, надвишава с 44,2% средната годишна заплата за работа на пълен работен ден.

Осигуряването за трудова злополука е задължително за всички работодатели, които са наели на работа дори и едно лице, независимо дали на основата на трудов договор или на друга форма на трудово споразумение.

Осигуряването за безработица е задължително за всички служители, за които е задължително здравното осигуряване.

Всяко лице на възраст 16 или повече години, което пребивава постоянно или временно в Словакия, може да се включи доброволно в системата за здравно осигуряване, в системата за пенсия за старост и в системата за осигуряване при безработица.

Вноските на служителите за здравно осигуряване, осигуряване за болест, осигуряване за старост и осигуряване за безработица се приспадат от техните заплати и се плащат от техния работодател от тяхно име.

Вноски за осигуряване за болест, старост и инвалидност се плащат от:

 • служители;
 • работодатели;
 • самостоятелно заети лица, за които участието е задължително;
 • доброволно осигурени лица (само социално осигуряване).

Здравна осигуровка се плаща от:

 • служители;
 • работодатели;
 • самостоятелно заети лица;
 • държавата (от името на деца, пенсионери, безработни и т.н.).

Вноските за осигуряване за трудова злополука се плащат от работодателя.

Вноски за осигуряване за безработица се плащат от:

 • служители;
 • работодатели;
 • доброволно осигурени лица, които са безработни.

Вноски за фонда за резерв за солидарност се плащат от:

 • работодатели;
 • самостоятелно заети лица, за които пенсионната осигуровка е задължителна;
 • лица, които се осигуряват доброволно в схемата за осигуряване за старост;
 • държавата от приходи от данъци

Вноски за системата за пенсионно спестяване се плащат от:

 • работодатели за техните служители;
 • самостоятелно заети лица, за които пенсионната осигуровка е задължителна;
 • доброволно осигурени лица към пенсионния план.

Допълнителна информация може да прочетете тук:

 

bulgarite.sk © 2015-2018 Всички права запазени.