Bratislava Panorama 01

Články

Mísia Cyrila a Metoda – storočný duchovný most

Nie je veľa historických udalostí, o ktorých možno povedať, že duchovne spájajú dva národy v priebehu storočí a bez ohľadu na dynamiku neustále sa meniacej perspektívy, ktorou súčasnosť vníma a hodnotí minulosť.

Týchto udalostí je aj v dejinách našich dvoch národov - bulharského a slovenského - málo. Nie náhodou považujeme pôsobenie Svätých bratov Cyrila a Metoda a ich učeníkov na území Veľkej Moravy a Myzii (geografická oblasť severne od Balkánu, po stáročia nedeliteľnou časťou územia Bulharska) za jednu z najdôležitejších, ak nie za najdôležitejšiu udalosť spájajúcu naše dva národy. Prijímame ju, pretože dielo Svätých bratov nesie posolstvo rovnako významné ako pre naše národy, tak aj pre celý svet, a to, že viera zachovaná v slove, v písme a v nehmotnej kultúre duchovne posilňuje, chráni a spája.

Прочети още...

Modlitba o vykúpenie

Priatelia,

Preposielame pozvánku Bulharského Kulturného Inštitútu na jedinečnú výstavu ikon:

Bulharský kultúrny inštitút Vás srdečne pozýva na vernisáž výstavy pod názvom

Modlitba o vykúpenie

bulharskej reštaurátorky a výtvarníčky, ktorá žije a tvorí v Nemecku - Sonia Ruskov.

Touto výstavou ikon a duchovných malieb zahajujeme novú sezónu a dúfame, že bude požehnaná a pokojná, a že my všetci budeme zdraví a plní nádeje a elánu.

bulgarite.sk © 2015-2018 Всички права запазени.