Bratislava Panorama 01

Priatelia,

Preposielame pozvánku Bulharského Kulturného Inštitútu na jedinečnú výstavu ikon:

Bulharský kultúrny inštitút Vás srdečne pozýva na vernisáž výstavy pod názvom

Modlitba o vykúpenie

bulharskej reštaurátorky a výtvarníčky, ktorá žije a tvorí v Nemecku - Sonia Ruskov.

Touto výstavou ikon a duchovných malieb zahajujeme novú sezónu a dúfame, že bude požehnaná a pokojná, a že my všetci budeme zdraví a plní nádeje a elánu.

bulgarite.sk © 2015-2018 Всички права запазени.