Bratislava Panorama 01

Мисли на Левски:

"Дела трябват, а не думи"
"Всеки, каквото заслужи, да му се напомня"
"Ако ли от нийде не иде помощ, работата си е работа"
"Не бива да се дава подкрепа на глупци."
"Работим чисто български и не искаме да се водим по никого извън Българско"

"...времето е в нас и ний сме във времето, то нас обръща и ний него обръщаме"
"На такива хора дай работа, които са разсъдителни, постоянни, безстрашливи и великодушни!
"Гледай народната работа повече от всички други, повече и от себе си да я уважаваш"
"Трябва изпит за всеки. Защото има примери: Днес е човек, а утре - магаре"

"Не се полъгвайте, че тези които държат парите държат и бъдещето ви, защото тези пари те са ги взели от вас, а вие им се кланяте и ги въздигате."
"Всичко се състои в нашите задружни сили, срещу тях не може да противостои и най-силната стихия"

"Братя, възобновлението на нашата славна преди държава, отърванието ни от проклети агаряни, за да си добие първата чест и слава нашето мило отечество Българско, най-после да бъдем равни с другите европейски народи, зависи от нашите собствени задружни сили. Като е тъй вам, вам надлежи да се покажете достойни, верни и неустрашими във всяко отношение."

bulgarite.sk © 2015-2018 Всички права запазени.