Bratislava Panorama 01

Тук ще намерите много полезна информация, свързана с пребиваването ви в Словакия. Част от нея е извлечена от официални източници, а друга - от личният опит на различни хора. Моля приемете тази информация, като насочваща и винаги се консултирайте с компетентни органи. Ако забележите нередности или промени – моля пишете ни.

Порталът bulgarite.sk и всички лица, действащи от името на Порталa, не носят отговорност за ползването на тази информацията.

Какви са потребителските такси плащани от пациентите?

Потребителските такси, удържани от пациента, са:
▪ 1,99 евро за спешни услуги;
▪ 0,17 евро за всяка рецепта;
▪ 0,07 евро за километър превозване с линейка.

Какви са обезщетенията за болест?

Обезщетенията в натура включват лекарства, лечение, медицински интервенции, медицински инструменти, диетични продукти и хидротерапия, когато те се използват за лечение или профилактика на здравословни проблеми, облекчаване на болка, профилактика на заболявания, диагностика и терапия, рехабилитация и т.н

Служителите получават обезщетение за болест, равно на 55 процента от тяхното основно дневно възнаграждение за седем дни в седмицата. Самостоятелно заетите лица, които са задължителни участници, както и доброволно осигурените лица получават обезщетение за болест за седем дни в седмицата. Размерът на това обезщетение е:
▪ 25 процента от тяхната дневна база за оценка за първите три дни (само за самостоятелно заети лица);
▪ 55 процента от тяхната дневна база за оценка след това (както за служители, така и за самостоятелно заети лица).

Обезщетение за болест не може да се получава едновременно с обезщетение за майчинство. Максималната продължителност на обезщетението е 52 седмици.

Какви са обезщетенията за майчинство?

Всички осигурени жени, които са бременни или се грижат за новородено дете, както и други осигурени лица, които са настойници на дете (например бащата на дете), имат право на обезщетение за майчинство, ако са спазили периода на изчакване от 270 дни за обезщетение за болест през последните две години преди раждането или пристигането на детето и ако те са служители, самостоятелно заети лица или доброволно осигурени лица. Правото е налице по време на период, покрит от осигуряване или по време на защитния период след прекратяване на здравно осигуряване (който принципно е 7 дни, или 8 месеца по време на бременност).

Полага ли се парична помощ при раждане на дете?

Словашката социално-осигурителна система предвижда помощ за раждане на дете (Príspevok pri narodení dieťaťa), която е фиксирана, еднократна парична помощ за закупуване на неща, необходими за новороденото. Заявлението за тази помощ трябва да се подаде в рамките на шест месеца от раждането на детето.

 

bulgarite.sk © 2015-2018 Всички права запазени.