Bratislava Panorama 01

На словашки език думата коледа означава песента, която пеят коледарите.

Типична за коледната нощ е песента „Тиха нощ”.
https://www.youtube.com/watch?v=azCuUwD6JoI

Tichá noc, svätá noc!
Všetko spí, všetko sní,
sám len svätý bdie dôverný pár,
stráži Dieťatko, nebeský dar.
Sladký Ježiško spí, sní,
nebesky ticho spí, sní.

В многообразието на коледните песни са проникнали различни мотиви - религиозни, библейски, пасторални. Именно пасторалните песни са характерни за католическите традиции в западна Европа. Много общи черти с коледните песни като текст и музика се намират в бароковите и раннокласическите пасторали.

Типично за словашките коледни песни е темата за раждането на младенеца в яслите, ангелската вест и пастирите, които първи идват да се поклонят на Спасителя.В някои от тези коледните песни ще намерите хумористични, та дори и пародийни елементи.

Като смисъл думата „Коледа” може да означава и самото коледуване, поговорка, пожелание, дар за коледарите, а също и танц.
Коледуването по словашките земи не е традиция само в Коледната нощ, а започвало още от деня на Св. Андрей – 30 ноември, после на Св.Луция - 13 декември, на Бъдни вечер и Рождество Христово - 25 декември, на Нова година. И което е най-интересно, съществувало и особено попско коледуване на 6 януари, а също така и учителско - на Св. Грегор, както и на Блажей – 12 март.

Гръкокатолиците и православните християни възпяват в коледните песни култа към Божията майка. Пасторалните песни са рядкост.

Ето за сравнение една българска малко известна коледна песен:

Бий камбана без умора –
Коледа дойде на двора.
Мили хора, я станете,
скъпи гости посрещнете,
скъпи гости – коледари!
Дарете ги със много дари:
кой с кравайче, кой с парица,
а пък Герча с наденица,
че обича да се смее
и где ходи – все си пее.

bulgarite.sk © 2015-2018 Всички права запазени.