Bratislava Panorama 01

Pred pomníkom Bulharských občanov padlých v Slovenskom národnom povstaní, Vajanského nábrežie č. 5 sa aj v tomto roku tradične stretli predstavitelia diplomatických misií na Slovensku, prominentní predstavitelia slovenskej štátnej správy, krajskí predsedovia, primátori miest a starostovia obcí, ako aj Bulhari a Slováci, ktorí žijú a pracujú v Bratislave.

Prítomní sa poklonili pamiatke padlých a J. E. pani Jordanka Čobanova, mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Bulharskej republiky na Slovensku, prednesla slávnostný príhovor na počesť padlých hrdinov. Žiaci Bulharskej školy Christa Boteva v Bratislave predstavili umelecké pásmo zostavené z veršov venovaných padlým v boji za slobodu.

Foto: Andrej Trebatický

Informácie: BKI Bratislava

bulgarite.sk © 2015-2018 Всички права запазени.