Bratislava Panorama 01

 

120 rokov Národnej akadémie výtvarných umení v Sofii – Kolektívna výstava

30. júna 2017 o 16.00 hod., BKI, Jesenského 7, Bratislava

Národná akadémia výtvarných umení v Sofii oslavuje v tomto roku 120 rokov od svojho založenia a spolu s ňou aj Katedra sochárstva, kde sa vyučuje jeden z prvých a zároveň najstarších odborov na škole. Vo výstavných priestoroch Bulharského kultúrneho inštitútu, ako súčasť festivalu Socha a objekt, budú prezentované vybrané diela študentov, doktorandov a pedagógov sochárstva. Výstava je pokračovaním iniciatívy pre otvorenie rad výstav predstavujúcich tvorbu umelcov z rôznych odborov VŠVU v Bulharskej republike a Bratislave.

Bulharská grafika a maľba – Výstava troch umelcov: Ľudmil Georgiev (grafika), Dejan Vălkov a Dimităr Petrov (olejomaľba)

6. júla 2017 o 16:00 hod., Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Výstava  prichádza z Viedne a je výsledkom projektu galérie Sredec Ministerstva kultúry Bulharskej republiky. Vyznačuje sa netradičným výberom diel umelcov, ktorí na prvý pohľad majú nezlučiteľné štýly a techniky, avšak na úrovni inteligenčnej i emocionálnej vytvárajú harmóniu. Traja autori vybrali tvorby, ktoré doteraz neboli nikdy vystavované, a týmto netradičným spôsobom reprezentujú bulharskú školu výtvarných umení v jej rozmanitosti a majstrovskom prejave.

Ľudmil Georgiev je grafikom a experimentátorom voľného ducha, má cit pre humor a kreatívny potenciál.

Dejan Vălkov je v rámci tohto tria predstaviteľom klasického štýlu. Jeho olejomaľby sú ťažko napodobiteľnou zmesou abstraktného a figurálneho štýlu, jeho obrazy dokážu vyrozprávať celý príbeh a zároveň zachytiť aj letmý okamih.

Dimităr Petrov je ten, ktorý do prezentovanej výstavy vnáša rovnováhu. Jeho jemné abstraktné plátna sú pozoruhodnou emanáciou radosti z bytia. Autorove zvolanie Dolce far niente („sladké ničnerobenie“) vyjadrené miešaním vybraných olejových a akrilových farieb nás prenáša do sveta čistej vďačnosti k životu.

Informácie: Bulharský kultúrny inštitút

bulgarite.sk © 2015-2018 Всички права запазени.