Bratislava Panorama 01

O inováciách, vysokých technológiách a startupoch: návšteva prezidenta Slovenskej republiky Andrea Kisku v Sofii

Oficiálna návšteva prezidenta Slovenskej republiky Andrea Kisku v Sofii, v dňoch 10. a 11. decembra 2016, sa zapisuje do kroniky bilaterálnych vzťahov obidvoch krajín ako jedna z najvýznamnejších udalostí za posledných 10 rokov. Rozsiahle a podrobné informácie, ktorými slovenské média sledovali príbeh prezidentskej návštevy a rôzne publikácie o histórii a vývoji bilaterálnych vzťahov Bulharska a Slovenska, boli tomu dôkazom.

Čo urobilo z prezidentskej návštevy v Sofii významnú politickú udalosť? V prvom rade bola to politická platforma vytvorená podpísaním piatych bilaterálnych dokumentov, ktorá dáva reálny štart všestrannej a kvalitatívne novej v svojej podstate a rozmeroch bilaterálnej spolupráci. Počas návštevy prezidenta Andreja Kisku v Sofii bolo podpísaných nasledovných dokumentov o spolupráci:

  • Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva a vedy Bulharskej republiky a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na roky 2015-2020;
  • Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi Ministerstvom kultúry Bulharskej republiky a Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky;
  • Memorandum o porozumení medzi Bulharskou agentúrou pre podporu malého a stredného podnikania a Slovenskou energetickou a inovačnou agentúrou;
  • Memorandum o porozumení medzi Bulharskou agentúrou pre udržateľný energetický vývoj a Slovenskou energetickou a inovačnou agentúrou;
  • Memorandum o porozumení medzi novootvoreným Technologickým a vedeckým parkom v Sofii a Slovenskou energetickou a inovačnou agentúrou.
  • Hlavným smerom vývoja bilaterálnych vzťahov medzi Bulharskom a Slovenskom v budúcnosti bude politika zameraná na podporu inovácií a ich urýchlenú implementáciu do výrobných procesov. Dôležitým aspektom dvojstranných vzťahov bude aj vytvorenie mechanizmu transferu vysokých výrobných technológií.

Priemysel založený na vysokých technológiách a inováciách, priemysel schopný vytvoriť produkciu s vysokou pridanou hodnotou – je to ciel, ku ktorému smerujú ekonomiky oboch štátov, je to spoločný cieľ, ktorý tvorí aj základ užšej spolupráce medzi partnermi, ktorí si majú navzájom čo ponúknuť a majú sa jeden od druhého čo naučiť. „Bulharsko má nízku korporátnu daň na úrovni 10 %, kvalitných IT špecialistov za prijateľnú cenu a v počte startupov je na treťom mieste v Európskej únii. Sofia je po Dubline a Londýne treťou európskou metropolou s najväčším počtom otvorených startupov. Ak chceme, aby naše krajiny napredovali, aby vznikali nové moderné firmy, potrebujeme posilňovať IT a inovácie. Keďže má Bulharsko takýto počet IT špecialistov, máme sa čo učiť a zdieľať skúsenosti." zdôraznil slovenský prezident po stretnutí so svojím bulharským partnerom Rosenom Plevnelievom. Slovensko môže zase podľa neho Bulharsku ponúknuť svoje know-how súvisiace s rastom ekonomiky či automobilovým priemyslom, biotechnológiami, energetickou a kybernetickou bezpečnosťou či agrárnym priemyslom.

Dňa 11. decembra 2016 o 12.00h. prezident Kiska spolu so svojím bulharským partnerom slávnostne otvorili prvý inovatívny ekosystém v Sofii - technologický a vedecký park Sofia Tech Park, ktorý je prvým svojho druhu v Bulharsku aj na Balkáne. Jednu z jeho alejí pomenovali dvaja prezidenti po slovenskom vynálezcovi Jozefovi Murgašovi. „Sofia Tech Park je vynikajúcou platformou pre spoluprácu v oblasti vysokých technológií – je to oblasť s vysokou pridanou hodnotou a je prioritou v stratégii „Európa 2020“ – vyhlásil pred novinármi premiér minister Bulharska Bojko Borisov. Sofia Tech Park je inkubátorom pre inovácie v oblasti aplikovaného výskumu, technológií a priemyselnej výroby, miestom pre experimentálny výskum najnovších vedeckých vynálezov, miestom na stretnutia a výmenu skúsenosti a informácií medzi predstaviteľmi akademického sveta a biznisu. V okamihu, keď v Bulharsku štartuje prvý technologický park, skúsenosti Slovenska, na ktorého teritórium úspešne funguje už 14 technologických parkov, sú veľmi užitočné. Preto hlavu štátu Slovenskej republiky sprevádzala mnohočlenná delegácia zložená z predstaviteľov akademického, podnikateľského a vládneho sektora. Ich priame rokovania s bulharskými partnermi umožnila medzinárodná konferencia „Úloha technologických parkov v rozvoji startupov a inovácii“, ktorá bola usporiadaná pri príležitosti otvorenia technologického parku. Úvodný panel konferencie k inováciám otvorili svojím úvodným slovom obaja prezidenti.

Predmetom rozhovorov predstaviteľov oboch štátov bolo aj veľa iných otázok dvojstranného záujmu, medzi ktoré patrili otázky podpory ekonomického obmenu, investícií, spolupráce v oblasti energetiky, energetickej a kybernetickej bezpečnosti, prípravy Bulharska na jej predsedníctvo Rade Európskej únie v roku 2018, migračnej krízy v Európe, migračnej politiky Európske únie, atď. Nezávisle od rozmanitosti a rôznorodosti diskutovaných tém, rozhovory sa niesli v duchu tradičného priateľstva a porozumenia, ktoré dlhé roky špecifikujú charakter vzťahov medzi Bulharskom a Slovenskom – vzťahy, ktoré sú sľubným predpokladom pre dynamický rozvoj aj budúcich politických a ekonomických vzťahov, a tým aj pre upevnenie pozícií oboch krajín v medzinárodnom politickom a ekonomickom priestranstve.

bulgarite.sk © 2015-2018 Всички права запазени.