Bratislava Panorama 01

Vážení čitatelia, milí priatelia,

Myšlienka vytvoriť mediálny portál Bulharov žijúcich na Slovensku bola inšpirovaná snahou tých Bulharov, ktorí žijú na Slovensku pomerne dlho, pomôcť svojím krajanom, ktorí hľadajú a nachádzajú na Slovensku svoj druhý domov, podporiť ich počiatočnú orientáciu v ich novej domovine a podnietiť ich k inšpirujúcej a plnohodnotnej vzájomnej komunikácii formami, ktoré ponúka mediálne priestranstvo.

Portál „Bulgarite“ si kladie skromné, ale jasné ciele – vytvoriť „domov“ pre mediálne stretnutia a rozhovory s čitateľmi portálu, vytvoriť súhrn rubrík, v ktorých sú obsiahnuté užitočné informácie o Slovensku, o jeho kultúre, histórii, spoločenskom živote, o jeho tradíciách, o jeho súčasnom smerovaní, zhromaždiť na jednom mieste dôležité pre Bulharskú komunitu informácie akými sú:

  • užitočné adresy bulharských inštitúcií, organizácií a združení na Slovensku;
  • informácie právneho charakteru pre Bulharov, ktorí práve prišli, alebo plánujú prísť na Slovensko za účelom zamestnania, alebo štúdia;
  • informácie o nadchádzajúcich podujatiach Bulharskej komunity spojených s významnými kultúrnymi a spoločenskými udalosťami;
  • „Spoznaj Slovensko“ - informácie o významných historických a kultúrnych pamiatkach, o zaujímavých cestovných destináciách na území Slovenska;
  • tradície a zvyky, ktoré naše dva slovanské národy spájali a budú spájať;
  • rozhovory so Slovákmi, ktorých osud je spojený s Bulharskom a s Bulharmi, ktorých osud je spojený so Slovenskom;
  • a veľa iných ......

Naším cieľom je, aby portál zostal nezávislým mediálnym vydaním Bulharov na Slovensku, zároveň, aby bol dielom svojich čitateľov. Rubrika „Napíšte nám“ Vám dáva možnosť osloviť redakčný tím svojimi otázkami, napísať svoju reportáž, obohatiť obsah portálu návrhom o zavedení novej rubriky. Preto sa hneď na začiatku, vo svojom úvodnom slove, obraciame na Vás s prosbou: napíšte nám o zaujímavom nadchádzajúcom podujatí, podeľte sa s nami o svoje zážitky, o nové informácie, o ktorých ste sa dozvedeli a o ktorých ste presvedčení, že budú užitočné aj pre ostatných členov Bulharskej komunity. Vaše príspevky budú neoceniteľne dôležité a vďaka ním portál sa stane naším spoločným dielom – bude živý, dynamický, zmysluplný a užitočný pre každého z nás.

Tí, ktorým je život Bulharov, ich blízkych a priateľov na Slovensku, blízky, tí ktorí sú ochotní podporiť príspevkami, myšlienkami a nápadmi náš portál, sú srdečne vítaní. Vopred Vám ďakujeme, ďakujeme za to, že sa spolu s nami stávate tvorcami nášho spoločného mediálneho domova.

Portál „Bulgarite“ je vytvorený s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky v rámci „Programu pre podporu národnostných menšín“.

bulgarite.sk © 2015-2018 Всички права запазени.