Bratislava Panorama 01

Na Univerzite Komenského v Bratislave Bokovová prevzala pamätnú medailu a vystúpila s prednáškou o posilnení postavenia mládeže, v ktorej zdôraznila význam vzdelávania pre zachovanie mieru. UNESCO má etickú povinnosť presadzovať dialóg, mier a udržateľný rozvoj. Na úvod svojho vystúpenia si pomohla citátom Komenského: „Všetci sme občania jedného sveta, všetci sme jedna krv. Nenávidieť nejakého človeka len preto, že je narodený niekde inde alebo preto, že hovorí iným jazykom, alebo, že má iné názory, je najväčším nezmyslom.“

Téma prednášky bulharskej diplomatky bola:
"Posilnenie postavenia mládeže, podpora rozmanitosti - nové základy pre odh

odlanosť a mier."

» Význam vzdelanie pre mier a prosperitu národa a sveta

» Netradičné formy vzdelávania a vytváranie nových medzikultúrnych mostov

» Podpora kreativity a zručností mladých ľudí cez programy UNESCO
» Globálne občianstvo pod záštitou UNESCO

Rozmanitosť je prínosná

V minulosti bolo ľahšie tvrdiť, že sme tolerantní a podporujeme kultúrnu rozmanitosť, hovorí Bokovová. Jednalo sa o niekoho, kto žil ďaleko. Dnešná blízkosť rôznych kultúr si podľa nej vyžiada rozvíjanie nových kultúrnych zručností. „Rozmanitosť je výhoda, nie hrozba.“

Prioritou UNESCO v meniacom sa svete je posilniť výchovu k globálnemu občianstvu, prinášať nové formy kultúrnej gramotnosti a prepojiť sociálnu a ekonomickú dimenziu udržateľného rozvoja.

Generálna riaditeľka hovorila tiež o postavení žien. Dievčatá vo svete majú dvojnásobne vyššiu šancu ako chlapci, že im bude vzdelanie úplne odopreté. Podotkla, že v subsaharských krajinách sa do škôl dostanú až v roku 2086.

 

bulgarite.sk © 2015-2018 Всички права запазени.