Bratislava Panorama 01

На 18 януари новият посланик на Република България Йорданка Чобанова връчи официално актедитивните си писма на президента на Република Словакия Андрей Киска.

Тя е родена на 30 юли 1980 г. През 2002 г. завършва Икономически университет – Варна, специалност „Финанси“. През 2003 г. защитава магистърска степен по политически науки в Централноевропейски университет – Будапеща, Унгария, а през 2007 г. - докторска дисертация в Европейски университетски институт, Флоренция, Италия. Изследва проблемите на иновациите и иновационните системи на новите страни-членки на ЕС, както и стратегиите на мултинационалните компании в областта на научноизследователската и развойната дейност. Има множество публикации по тези въпроси, сред които монографията „Стратегии на мултинационалните компании в Централна и Източна Европа“.

През 2007 г. е главен експерт във фондация „Приложни изследвания и комуникации“. Участва в издаването на „Иновации БГ“. От 2008 до 2012 г. е представител на Министерство на регионалното развитие и благоустройството в Постоянното представителство на Република България в Брюксел.

От август 2012 г. е съветник на президента. Началник на кабинета на заместник министър-председателя и министър на регионалното развитие и благоустройството в служебното правителство за периода 13 март - 29 май 2013 г. Заместник-министър на регионалното развитие в служебното правителство, назначено на 6 август 2014 година. Лектор във Факултет за английско инженерно обучение на ТУ – София.

От 16 декември 2016 г. извънреден и пълномощен посланик на Р България в Словашката република.

На добър час, г-жо Чобанова и може да разчитате на нас, всички българи, живеещи в Словакия, на нашата подкрепа и на желанието ни да Ви помагаме в отговорната Ви дейност.

bulgarite.sk © 2015-2018 Всички права запазени.