Bratislava Panorama 01

Кой има право да гласува в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.?

Право да гласуват в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. имат всички български граждани, които:
• са навършили 18 години към изборния ден включително;
• не са поставени под запрещение;
• не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

Как се гласува извън страната в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.?

В изборите за народни представители на 26 март 2017 г. извън страната могат да гласуват всички български граждани с избирателни права, включително и тези, които са в списъка с непотвърдени заявления от информационния масив на ЦИК, в открита избирателна секция извън страната при спазване на следните условия:
• да представят валиден документ за самоличност – лична карта, паспорт или военна карта;
• да подадат декларация по образец (Приложение № 22-НС от изборните книжа), която ще получат в съответната избирателна секция.

Задължително ли е да подадете предварително заявление за гласуване извън страната в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., за да гласувате в изборния ден?

Подаването на писмено заявление за гласуване извън страната в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. не е задължително.
Подаването на заявление за гласуване извън страната в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. е с цел определяне на броя на избирателните секции и съставяне на избирателни списъци за образуваните секции. Вие можете да упражните правото си на глас и когато не фигурирате в предварително съставените избирателни списъци.

Гласуването ще се състои на територията на Посолството на Република България в Братислава, което се намира ул. Кузманихо 1, тел. 02/544 153 08. Вратите на посолството ще бъдат отворени  от 7.00 ч. до 20.00 ч.

bulgarite.sk © 2015-2018 Всички права запазени.