Bratislava Panorama 01

И през 2018 година ще ви информираме за живота тук, за промените и новостите в обществения и културния живот в тази европейска страна. Но нашите усилия основно ще бъдат насочени да ви направим част от постиженията и признанието на наши сънародници, да ви правим съпричастни към успехите и търсенията им. Ще продължаваме да поддържаме духа за съхраняване на националната ни и културна идентичност сред мултинационално и несигурно битие.

Задаваме си въпроси за настоящето и миналото, за да можем да отговорим на по-важните въпроси за бъдещето ни: къде сме и къде ще бъдем след 10 или след 20 години.

И какви ще бъдем?

bulgarite.sk © 2015-2018 Всички права запазени.