Bratislava Panorama 01

"'Тоз, който падне
в бой за свобода,
той не умира!

Него жалеят"....цял народ
и цяла вселена,
защото той изгрява
и грее на небосклона.

Душата му факла,
духът му огнен,
очите му светят,
тълпите предвождат,
и като лъч в тъмнината
бъдещето пробождат.

Сърцето горещо,
делата му буйни,
народа повлича
и води, и буди.
Къде е тоз герой?
Къде е тоз кумир?
С помисли чисти
и съкровени подбуди!

Сред нас да дойде,
та да станем единни,
че ще ни прокудят,
а България ще назоват инак.
Най-скъпо струва туй,
що с пари се не плаща –
живота си Ботйов даде –
за нас, за свободата!

Е. В. Албин

bulgarite.sk © 2015-2018 Всички права запазени.