Bratislava Panorama 01

Уважаеми сънародници,

Във връзка с предстоящите на 4 април т.г. редовни избори за Народно събрание на Република България, българското Посолство в Словашката република информира за разрешението на словашката страна да бъде разкрита избирателна секция на територията на Посолството - на адрес: ул. Кузманихо № 1, Старе место, Братислава 811 06. В секцията ще бъдат спазени всички валидни към датата на произвеждане на изборите противоепидемиологични изисквания.

На Интернет страницата на Централната избирателна комисия вече е активирана възможността за електронно подаване на заявления за гласуване извън страната. Заявлението е достъпно на следния адрес:
https://www.cik.bg/bg/ns2021/izvan-stranata/submit

Потвърдените заявления на граждани, заявили желание да гласуват извън страната се публикуват на следния адрес:
https://www.cik.bg/bg/ns2021/izvan-stranata/registered

Информацията е структурирана по държави и дава възможност за справка за заявените места за гласуване и броя на гражданите, заявили желание да гласуват по отделните места.

Поетапно ЦИК ще въвежда и получените от дипломатическите и консулските представителства на РБ заявления на хартиен носител, като до името на заявителя ще бъде изписано (ДКП).

Непотвърдените заявления ще се публикуват на следния адрес (подредени по азбучен ред, заедно с констатираните несъответствия):
https://www.cik.bg/bg/ns2021/izvan-stranata/not_registered

Посолството ще продължи да ви информира за новините във връзка с упражняването на вашето право на глас с желанието да участвате в този важен за страната ни вот.

Насърчаваме ви да разпространявате и споделяте горната информация.

С уважение

Виктория Меламед,

Временно управляващ
Посолството на Р България в Братислава

bulgarite.sk © 2015-2018 Всички права запазени.