Bratislava Panorama 01

Структурата на възпитателно-образователната система се определя от законите в република Словакия, а детайлите на отделните звена са разгледани в различни постановления, издадени от Министерски съвет.

Основно училище в Словакия

В Словакия децата започват да ходят на училище след като навършат 6 години. Основното училище се състои от две нива. Първо ниво включва първите 4-и години (от 1-ви до 4-и клас), а второто ниво включва следващите 5 години (от 5-ти до 9-и клас). Задължителното образование в Словакия е 10 години. След 9-и клас, ученикът продължава в избрано от него средно училище.

Преминаването от първо във второ ниво в основното училище не изисква полагането на приемен изпит. След успешното завършване на 4-и клас, ученикът преминава в 5-и. В края на 4-и клас съществува и възможност за кандидатстване в гимназия, където обучението продължава осем години. За влизане в гимназия е необходимо ученикът да издържи съответните приемни изпити и да има добър общ успех от първо ниво в основното училище. Обучението във второ ниво се различава от това в първо ниво. В първо ниво повечето предмети се преподават само от един учител, а във второ – всеки предмет се преподава от отделен учител. Словашката училищна система дава възможност на децата да посещават паралелно и основни художествени училища, където те ходят по свое собствено желание под формата на извънкласни занимания.

Средни училища в Словакия

След като завърши 9-и клас на основното училище, ученикът продължава поне още една година, за да довърши задължителните 10 години в избрано от него средно училище. В Словакия съществуват няколко типа средни училища.

Средни училища с практическo - професионална насоченост

В средните училища с професионална насоченост и обединените средни училища все още се преподават занаяти, където ученикът може един вид да чиракува, като обучението му продължава 2, 3 или 4 години, в зависимост от изучавания занаят. Тригодишното обучение за някои занаяти приключва с изпит, след успешното преминаване на който се издава свидетелство. Въз основа на резултатите от учебния процес и индивидуалните предпочитания абсолвентите имат възможност да продължат своето обучение още две години, за да вземат матура. Така те приключват средното си образование.

Професиите, в които се обучават учениците, могат да бъдат от най-различни сфери: машинна, строителна, дърводелска, железопътна, електротехническа. В областта на услугите ученикът може да се обучава за готвач, сервитьор, фризьор, продавач, пекар, майстор - сладкар, месар и др. Обучението, което продължава 4 години, завършва с полагане на матура. Обучението в този тип средни училища дава добра възможност на ученика да придобие практически умения в избраната от него област. Затова учениците редовно посещават практически занятия, където получават нужните практически умения.

Средни училища, тип техникуми и гимназии

Обучението в средните училища, тип тухникум или гимназия, продължава 4 или 5 години.
В Словакия съществуват следните видове средни учебни заведения: електротехнически техникуми и геодезически училища, промишлени средни училища, здравни, търговски, спортни и художествени гимназии, селскостопански, дървообработвателни, фармацевтични и химични техникуми и такива с педагогическа насоченост.

Словашките гимназии предлагат или четиригодишно обучение (в случай, че ученикът кандидатства след девети клас от основното образование), или осемгодишно обучение (в случай, че ученикът влезе в гимназия след четвърти клас). Гимназията предлага едно общо обучение, след което повечето ученици продължават да учат в университет.

Организацията на учебния процес е подобна на тази в основните училища. Учениците се оценяват с оценки по петобалната система, където 1 е най-добрата оценка, а 5 е най-слабата. Един учебен час е 45 минути, а между всеки учебен час има кратко междучасие. Дневното обучение обикновено включва между 6 и 7 учебни часа. Обучението приключва с полагане на матура, която се състои от писмена и устна част.

След завършване на средното училище или на гимназия, ученикът може да кандидатсва в университет, където се приема в зависимост от успеха на приемните изпити или решението на декана на факултета на съответния университет.

Висше образование. Университет

Университетите са висши учебни заведения, понякога с научна или художествена насоченост. Те единствени в Словакия са оторизирани да предлагат висше образование. Висшето образование продължава от 4 до 6 години и приключва с вземането на т.нар. държавен изпит. Абсолвентите могат да придобият следните титли: „Бакалавър“ (Bc.), академична титла „Магистър“ (Mgr.), за техническата насоченост и следването по икономика титла „Инженер“ (Ing.), за лекарските специалности титла „Доктор по медицина“ (MUDr.) и по специалността Ветеринарство „Доктор по ветеринарна медицина“ (MVDr.).

Полезни съвети за чужденци:

• Ако детето ви ходи в основно училище, препоръчително е да му приготвяте и давате всеки ден за училище лека закуска (слов. desiata). Повечето словашки деца си носят и много държат на тази практика.
• Словаците все още много държат на придобитите образователни степени, затова препоръчваме, когато си вадите документ за самоличност и висшето ви образование е признато в Словакия (заедно с образователната ви степен) да помолите органите, издаващи съответния документ, да го впишат в съответната графа. Словашките лични карти съдържат такава графа. Това ще ви помогне при намиране на работа, а и ще ви осигури по-уважително отношение в много държавни институции, лекарски кабинети и др.

bulgarite.sk © 2015-2018 Всички права запазени.