Bratislava Panorama 01


Въпрос: Г-н Йовчевски, какво е необходимо да знае и направи относно документите за самоличност всеки новопристигнал българин в Словакия.

Задължителното регистриране на българските граждани в Словакия е при наличие на трудов договор със словашката страна или обучение в Словакия. Без значение е за какъв период от време е трудовият договор или обучението. Лицето заявява целта на пребиваването при регистрирането си в полицията за чужденци.

Въпрос: Различават ли се стъпките за издаване на лична карта в Словакия на български гражданин, в зависимост от това дали е официално изпратен от България на работа в Словакия, студент, втори член на семействот или самостоятелно пристигнал да търси работа?

Ако на бълг.гражданин по една или друга причина трябва да се издаде документ за самоличност, не се взима под внимание целта на пребиваване.

Въпрос: При изгубване, изтичане срока или кражба на лични документи на бългaрски гражданин, какъв е редът за издаване на нови?

Можем да издаваме български документи за самоличност, тъй като разполагаме с биометрично гише за издаване на нови документи. Всеки български гражданин, пребиваващ в чужбина, може да подаде заявление за издаване на лична карта в дипломатическо или консулско представителство на Република България. Заявителят подава заявлението лично. Консулското длъжностно лице заснема с цифрови устройства подписа и лицето на заявителя.

Въпрос: Какви са сроковете за издаване?

Консулското длъжностно лице информира заявителя за издадената лична карта в срок до 5 работни дни след получаване на потвърждението за издаването на документа. В случай, че има пречка за издаване на лична карта, поради определени несъотвествия на попълнените данни, представителството уведомява заявителя в срок до 7 работни дни за необходимостта от тяхното отстраняване.
В случай, че в срок до един месец от уведомяването му, заявителят не отстрани всички несъответствия, процедурата по искането за издаване на личната карта се прекратява.

Въпрос: При сключване на граждански брак на български гражданин със словачка/словак, нужно ли е официално разрешение от българска страна?

При нас се издава документ дали българският гражданин има правоспособност да сключва граждански брак, на основата на свидетелство от България, което ние изискваме, да не би случайно лицето да няма неразтрогнати предишни бракове.

Благодаря за отговорите, г-н Йовчевски.

Нашите сънародници биха могли да се обръщат директно към Вас в посолството в Братислава. Работното време на консулския отдел е понеделник, вторник и петък от 9 до 12.00 ч. и сряда и четвъртък от 13.30 до 16.30 ч.
Телефон: 00421 2 5443 5971.

Публикуваме списък на таксите за различни услуги в консулската служба.

Такси за извършване и заверка на преводи:

  • За извършване на преводи на документи от словашки на български език – за всяка страница 10 евро.
  • За извършване на преводи на документи от български на словашки език- - за всяка страница 15 евро.
  • За заверка подписа на преводач върху документи -15 евро

Такса за гражданска регистрация

  • За молба за сключване на граждански брак 10 евро

Такси за нотариални удостоверения

  • За заверка на подписи върху частни документи (пълномощни, декларации, покани и др.) 15 евр.
  • За удостоверение верността на фотокопия (преписи, извлечения и др.
  • за първа страница 10 евро
  • за всяка следваща страница 5 евро

Такси за удостоверяване на подпис и/или потвърждаване на истинността на подпис и печат върху официални документи /легализация/

  • издадени от български учреждения 15 евро
  • издадени от чуждестранни учреждения или от дипломатически и консулски представителства 20 евро

bulgarite.sk © 2015-2018 Всички права запазени.