Bratislava Panorama 01

Едно от основните задължения на работодателите в Словакия е да осигури предоставянето на храна за всички свои служители, работещи на пълен работен ден. Ястията трябва да отговарят на принципите за добро хранене и трябва да бъдат на разположение на работното място или в непосредствена близост до него.

Работодателят може, за да се осигури храна за служителите си, да създаде свой фирмен стол (кантина) или, ако това не е възможно, може да се използва друг такъв в близост. Най-разпространеното решение е осигуряването на ваучери за храна, при което всеки един служител може сам да реши къде да отиде да се нахрани. На практика това означава, че ако, например, работодателят създаде стол за хранене, служителят трябва да включи в него и няма законово право на ваучери за храна.

Друга възможност е предоставянето на парична сума, която се използва, ако на работника или служителя не може да бъде гарантирана храна в близост до тяхната работа. Такъв например е случаят, когато ако строителите работят на магистрали и в близост няма никакви заведения за обществено хранене. Финансова помощ се изплаща и ако работникът или служителят, въз основа на издадено медицинско свидетелство по медицински причини, не може да използва нито една от предоставените възможности.

Ако работодателят предоставя подобна парична помощ, тя е освободена от данъци и социални осигуровки в същия размер, както когато работодателят осигурява купони за храна.

Стойността на ваучера за храна и данъчни разходи

Минималната стойност на ваучерите за хранене от 1 януари 2014 е 3,15 евро. Стойността им в Словакия е освободена от здравни и социални осигуровки и от данък общ доход.

Работодателят заплаща 55% от стойността на ваучера или минимум 1,73 евро и максимум 2.31 евро ​​(т.е. 55% от сумата 4,20). Един прост пример - ако работодателят дава на служителя ваучери на стойност 4.20 евро, той плаща за него сумата от 2,31 евро, а 1,89 евро заплаща самият служител и тази сума се приспада от месечната му заплата.

bulgarite.sk © 2015-2018 Всички права запазени.